+
სწავლება დემოკრატიული მოქალაქეობისა და ადამიანის უფლებათა შესახებ - ბავშვთა უფლებების კვლევა (წიგნი V)
ავტორი: სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი
მომწოდებელი: მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი
თემა: სასწავლო
მასწავლებლისთვის
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2013
რეიტინგი:
წინამდებარე სახელმძღვანელო განკუთვნილია მასწავლებლებისათვის, რომელთა მიზანს წარმოადგენს, ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის დაწყებით საფეხურზე, ბავშვთა უფლებების სწავლებისათვის სათანადო ინსტრუმენტის მოძიება. სახელმძღვანელოში შესულია: * მცირე მოცულობის ცხრა პროექტი, რომელთაგან თითოეული შედგება ოთხი გაკვეთილისაგან და რომლებიც განკუთვნილია ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის პირველი ცხრა წლის განმავლობაში მოსწავლეთა საგანმანათლებლო პროგრამაში ჩასართავად. * დეტალური ინსტრუქციები

იხილეთ აგრეთვე

×