+
რუსულის როგორც უცხოური ენის ინტერნეტრესურსების კლასიფიკატორი
ავტორი: ანა მხეიძე
მომწოდებელი: ეროვნული სასწავლო გეგმა
თემა: სასწავლო
პროფესიული
ენა: რუსული
გამოცემის თარიღი: 2018
რეიტინგი:
წარმოდგენილია ინტერნეტრესურსების ჩამონათვალი ლინკებით, რესურსების მოკლე აღწერილობა, სად და როგორ შეიძლება გამოიყენოს მასწავლებელმა

იხილეთ აგრეთვე

×