+
დავით გურგენიძე
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 1895
რეიტინგი:
დავით გურგენიძე - თბილისის სასულიერო სემინარიის პედაგოგი

იხილეთ აგრეთვე

×