+
გეორგიკა-ბიზანტიელი მწერლების ცნობები საქართველოს შესახებ
ავტორი: სიმონ ყაუხჩიშვილი, ალექსანდრე გამყრელიძე
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: შემეცნებითი
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 1961
რეიტინგი:
"ბიზანტიელი მწერლების ცნობები საქართველოს შესახებ" ამ ტომში შესული მასალის დიდი ნაწილი უჭირავს მე-4 საუკუნის მწერალს ამირან მარცელინეს, რომლის ცნობები საქართველოს შესახებ ამოკრიფა,თარგმნა და გამოიკვლია ფილოლოგიურ მეცნიერებათა კანდიდატმა დოცენტმა ალ.გამყრელიძემ.

იხილეთ აგრეთვე

×