+
დილა მშვიდობისა პატარებო!-1 ივნისი ბავშვთა დაცვის დღეა!
ავტორი: ჯიშკარიანი, ო.-აბაიშვილი, გ.
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 1963
რეიტინგი:
approved for entry into archive by lali berikashvili (laliko.berikashvili@mail.ru) on 2013-09-18t08:18:41z (gmt) no. of bitstreams: 1\nplakati_720.jpg: 4760387 bytes, checksum: a16868e70e38c45cf64f5489381cd424 (md5)

იხილეთ აგრეთვე

×