+
ჩაის დახარისხება და დეგუსტაცია
ავტორი: ზურაბ ფარესიშვილი; ზია წულუკიძე;
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: სასწავლო
უმაღლესი
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2013
რეიტინგი:
ნაშრომი მოიცავს ჩაის ნახევრფაბრიკატის დახარისხებისა და სატიტესტერო საქმიანობის სრულ ფაზას.განკუთვნილია სასწავლოსაგნამანათლებლო კურსის საბაკალავრო და სამაგისტრო სტუდენტებისთვის და ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალის კვალიფკაციის ამაღლებისთვის.

იხილეთ აგრეთვე

×