+
ორგანული ქიმიის მცირე პრაქტიკუმი
ავტორი: მაია ვანიძე; ინდირა ჯაფარიძე; ალეკო კალანდია;
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: სასწავლო
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2013
რეიტინგი:
პრაქტიკუმი შედგენილია საბუნებისმეტყველო მიმართულების სტუდენტთათვის ორგანული ქიმიის სასწავლო კურსის სილაბუსის მიხედვით და დაეხმარება მათ ორგანულ ნაერთთა ძირითადი კლასების პრაქტიკულად გაცნობაში

იხილეთ აგრეთვე

×