+
საქართველოს ისტორიის ნარკვევები : ტომი VII-ტომი VII : საქართველო XX საუკუნის 20-30-იან წლებში
ავტორი: ი. კაჭარავა
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: შემეცნებითი
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 1976
რეიტინგი:
საქართველო დიდხანს განიცდიდა ცარიზმის მხრივ კოლონიურ ჩაგვრას. ცარიზმი, როგორც ცნობილია, ხელოვნურად აფერხებდა განაპირა მხარეების სამრეწველო-ეკონომიურ განვითარებას, რის გამოც საქართველო კიდევ უფრო გლეხურ ქვეყნად რჩებოდა, ვიდრე მეფის რუსეთის ცენტრალური გუბერნიები. იმპერიალისტური ომისა და მენშევიკების სამწლიანი ანტიხალხური პოლიტიკის შედეგად მთლიანად გაპარტახდა ქვეყნის ეკონომიური ცხოვრება. კატასტროფულად დაეცა მრეწველობა და სოფლის მეურნეობა, საყოველთაო შიმშილმა და სიღატაკემ დაისადგურა სოფლებსა და ქალაქებში.

იხილეთ აგრეთვე

×