+
საქართველოს ისტორიის ნარკვევები : ტომი VI
ავტორი: თბილისი: საბჭოთა საქართველო;
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: შემეცნებითი
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 1972
რეიტინგი:
საქართველოს ისტორიის 1900-1921 წლები, რომელსაც წინამდებარე ტომი ეძღვნება, რთული და სწრაფცვალებადი სოციალურ-პოლიტიკური მოვლენებით ხასიათდება. ამ პერიოდში რუსეთის იმპერიაში მოხდა სამი რევოლუცია, რომელთგან მესამე – დიდი ოქტომბრის სოციალისტური რევოლუცია - კაცობრიობის ისტორიაში ახალი ეპოქის დამწყები გახდა. სამივე რევოლუციის ფრონტებზე საქართველოს ერთ-ერთი მოწინავე უბანი ეკავა.

იხილეთ აგრეთვე

×