+
საქართველოს ისტორიის ნარკვევები : ტომი V-ტომი V: საქართველოს XIX საუკ. 30-90-იან წლებში
ავტორი: ი. ანთელავა
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: შემეცნებითი
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 1970
რეიტინგი:
საქართველოს ისტორიის ნარკვევების წინამდებარე v ტომი გადმოგვცემს ჩვენი ქვეყნის ისტორიის ძირითად ფაქტებსა და მოვლენებს XIX საუკუნის 30-90-იან წლებში. ეს პერიოდი აღსავსეა უაღრესად მნიშვნელოვანი ძვრებით ქართველი ხალხის სოციალ-ეკონომიური, პოლიტიკური და კულტურული ცხოვრების სფეროში.

იხილეთ აგრეთვე

×