+
საქართველოს ისტორიის ნარკვევები : ტომი III-ტომი III: საქართველო XI-XV საუკუნეებში
ავტორი: ზ. ანჩაბაძე; ვ.გუჩუა;
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: შემეცნებითი
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 1979
რეიტინგი:
საქარველოს ისტორიის ნარკვევების მესამე ტომის ქრონოლოგიური ჩარჩო - XI - XV საუკუნეები - მოიცავს ქართველი ხალხის ისტორიის უაღრესად მნიშვნელოვან პერიოდს. ქვეყნის პოლიტიკური თვალსაზრისით მოცემული პერიოდი იყოფა ორ, ერთმანეთისაგან მკვეთრად განსხვავებულ, ეტაპად. ამათგან პირველი - XI - XIIIსს. დასაწყისი - ეკონომიკური, სოციალურპოლიტიკური და კულტურული განვითარების აღმავალი ეტაპი იყო, შემდგომ ეტაპზე კი საშინაო და საგარეო ვითარების მკვეთრმა გაუარესებამ გამოიწვია ქვეყნის ეკონომიკის, პოლიტიკისა და კულტურის თანდათანობითი დაქვეითება, რომელიც XV ს. მიწურულს ცალკეულ სამეფოსამთავროებად პოლიტიკური დაშლით დასრულდა.

იხილეთ აგრეთვე

×