+
პოლონეთიდან დანახული საქართველო
ავტორი: პეტრე ბორავსკი
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: შემეცნებითი
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 1997
რეიტინგი:
პ. ბორავსკი სამინისტროს დელეგაციის წევრის სტატუსით 1992 წელს იმყოფებოდა საქართველოში, როდესაც თბილისში ხელი მოეწერა პოლონეთ-საქართველოს მეგობრობისა და თანამშრომლობის ხელშეკრულებას. მისი, როგორც მეცნიერის დაინტერესების სფეროში ყოველთვის იყო ამიერკავკასია და განსაკუთრებით საქართველო. ბორავსკი კარგად იცნობს ჩვენს ქვეყანას, მის ისტორიას და პრობლემებს, რომლებიც ჩვენს წინაშე დგას. წინამდებარე სტატია განსაკუთრებით საყურადღებოა იმით, რომ ვიდრე მისი ავტორი საქართველოში ჩამოვიდოდა პოლიტიკური მისიით, იგი პოლონეთის საელჩოებში ყაზახეთსა და ყირგიზეთში მუშაობდა, სადაც საშუალება ჰქონდა კარგად შეესწავლა თურქი-მესხების საკითხი, პრობლემატიკის მთელი სპექტრი და გაეკეთებინა დასკვნები. თუ რაოდენ ობიექტურია ავტორი, ამის განსჯა მკითხველისათვის მიგვინდვია.

იხილეთ აგრეთვე

×