+
ქართველები პოლონეთში
ავტორი: გრიშიკაშვილი, ამბროსი-ლორთქიფანიძე, გურამ
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: შემეცნებითი
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2006
რეიტინგი:
ამ წიგნში მკითხველი პოლონეთში მცხოვრებ (ძირითადად მეორე მსოფლიო ომამდე) ქართველ ემიგრანტთა მხოლოდ ერთ ნაწილს გაეცნობა. მის წინაშე იქნება წარმოდგენილი ასევე გარკვეული ნაწილი მათი ტაიფუნივით ( ეს პოლონეთში მცხოვრები ერთ-ერთი ქართველი ემოგრანტის ლექსის სათაურია), ბობოქარი ცხოვრებისა და შემოქმედებისა.

იხილეთ აგრეთვე

×