+
ვეფხისტყაოსანი და მისი ავტორი
ავტორი: ელგუჯა მაღრაძე
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 1975
რეიტინგი:
წინამდებარე ნაშრომში ჩვენ ვცდილობთ, ისტორიზმის პრინციპზე დაყრდნობით, გავარკვიოთ ვეფხისტყაოსნის ავტორის ვინაობა-სადაურობა, რაც რუსთველოლოგიის ერთ-ერთი ძირითადი პრობლემაა.

იხილეთ აგრეთვე

×