+
ვეფხისტყაოსნის მზისმეტყველება
ავტორი: ვიკტორ ნოზაძე
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 1947
რეიტინგი:
წიგნში მოცემულია სხვადასხვა დროს, კულტურასა და რელიგიაში, ხალხის დამოკიდებულება მზის მიმართ. ავტორის მიზანია მკითხველმა დაინახოს მზის მნიშვნელობა როგორც რელიგიაში, ისე სულიერი ცხოვრების ყველა ნაწილში, და შემდეგ შესძლოს ვეფხისტყაოსანის მზის მნიშვნელობის გაგებაც.

იხილეთ აგრეთვე

×