+
კლიმატის თანამედროვე ცვლილება საქართველოში. ატმოსფეროს მცირე რადიაციულად აქტიური მინარევები.
ავტორი: ა. ამირანაშვილი, ვ. ამირანაშვილი, თ. გზირიშვილი, ჯ. ხარჩილავა, კ. თავართქილაძე
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2005
რეიტინგი:

წიგნში წარმოდგენილია საქართველოში ზოგიერთი ოპტიკურად აქტიური მცირე ატმოსფერული მინარევის მრავალწლიური კვლევის შედეგები. წარმოდგენილია მონაცემები CO2, CH4, N2O, NOX, SO2 და აეროზოლების ანთროპოგენური ემისიების შესახებ. დაწვრილებითაა შესწავლილი აეროზოლების თვლადი კონცენტრაციის ვერტიკალური განაწილება ტროპოსფეროში საქართველოს სხვადასხვა რეგიონისთვის. ჩატარებულია ოზონის საერთო რაოდენობის, ატმოსფერული აეროზოლების ოპტიკური სიმკვრივის და სხვა ნაერთების გრძელვადიანი ვარიაციების დეტალურიანალიზი. წარმოდგენილია ზოგიერთი ნაერთის გავლენის თეორიული შეფასება საქართველოში მზის პირდაპირი და გაბნეული რადიაციის რეჟიმზე. განკუთვნილია მეცნიერ-მუშაკებისთვის და ინჟინრებისთვის, რომელთა საქმიანობა დაკავშირებულია ატმოსფეროს ფიზიკისა და კლიმატის ცვლილების პრობლემებთან.

 

იხილეთ აგრეთვე

×