+
ფიჭვნარში არსებული სხვადასხვა სისტემა ენერგია და კანონი
ავტორი: რევაზ გოცირიძე
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: სამეცნიერო
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2012
რეიტინგი:
სისტემა, როგორც ნაწილებისაგან შემდგარი მთლიანობა, უძველეს, ანტიკურ ხანაში წამოიჭრა და დღემდე მისი მნიშვნელობა მეტად დიდია. `ნაწილისა და მთელის პრობლემა დაისვა ანტიკურობაში და მას შემდეგ ამ საკითხს ეხება ყველა მნიშვნელოვანი ფილოსოფიური მიმართულება (ფილოსოფიური ლექსიკონი 1987წ. გვ. 405). არისტოტელე მთლიანობას შემოზღუდულ და ნაწილებისაგან შემდგარ მთელად განიხილავდა, სადაც ყველა ის ნაწილი იყო მოთავსებული, რისგანაც მთელი შედგებოდა.

იხილეთ აგრეთვე

×