+
მათემატიკური მეთოდების გამოყენება პედაგოგიკურ გამოკვლევებში
ავტორი: ნანა მაისურაძე; ოთარ გუგუჩია;
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: სამეცნიერო
უმაღლესი, მასწავლებლისთვის
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2009
რეიტინგი:
წინამდებარე კურსში გადმოცემულია პედაგოგიკური კვლევის დაგეგმვისა და შედეგების მათემატიკური მეთოდების გამოყენების სპეციფიკა. განკუთვნილია განათლების ფაკულტეტის მაგინსტრანტებისათვის, სტუდენტებისათვის. დახმარებას გაუწევს პედაგოგებს, ფსიქოლოგებს, სოციოლოგებს.

იხილეთ აგრეთვე

×