+
ყვირილი გვმართებს დღისით, მზისით...
ავტორი: ციალა არდაშელია
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: მხატვრული
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2011
რეიტინგი:
ყვირილი გვმართებს დღისით, მზისით» წარმოადგენს სხვადასხვა დროს დაწერილი, გამოქვეყნებული თუ გამოუქვეყნებელი ისტორიულ-მხატვრული ნარკვევების კრებულს, რომელიც გამოიცა 1993 წელს. წიგნი ერთ ქარგაზეა აგებული, იგი კომპოზიციურად ერთ მთლიანობას წარმოადგენს, თუმცა მასში ასახულია საქართველოს სხვადასხვა კუთხეების, კერძოდ, მესხეთის, აჭარის, ლაზეთის, აფხაზეთ- სამეგრელოს ისტორიულ-კულტურული ვითარება უძველესი დროიდან დღემდე.

იხილეთ აგრეთვე

×