+
გარემოს პრობლემების ტერმინოლოგიური ცნობარი-ლექსიკონი
ავტორი: მელორ ალფენიძე
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: სამეცნიერო
უმაღლესი, მასწავლებლისთვის
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2011
რეიტინგი:
წიგნი ანბანზე დალაგებულ ლექსიკონ-ცნობარს წარმოადგენს, რომელიც გარემოს თანამედროვე პრობლემების ტერმინების განმარტებებს მოიცავს. წიგნს თან ერთვის ლიტერატურის სია. ლექსიკონი-ცნობარი განკუთვნილია გარემოს პრობლემებით დაინტერესებული მკითხველების, პლანეტის ბუნებრივი გარემოს ანთროპოგენური გარდაქმნების შემსაწავლელი ახალგაზრდა სპეციალისტებისათვის. ლექსიკონი-ცნობარი, დამხმარე კონსპექტის სახით, გამოადგებათ უმაღლესი სასწავლებლების გეოგრაფიის, ბიოლოგიის, ქიმიის, ფიზიკის, გეოლოგიის სპეციალობის სტუდენტებს, საშუალო სკოლების მასწავლებლებს, ფართო საზოგადოებას.

იხილეთ აგრეთვე

×
საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში