+
წიგნიერების, მათემატიკური წიგნიერებისა და სასიცოცხლო უნარების გზამკვლევი დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლებისათვის
ავტორი: პაატა პაპავა; თამარ ჭანტურია; ეკატერინე კორძაძე; მაია ბაქრაძე; ნაზაკეტ ბახტიარ მეჰდიევა
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: სამეცნიერო
მასწავლებლისთვის
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2011
რეიტინგი:
განათლების სფეროს წარმომადგენლებმა შეიმუშავეს სახელმძღვანელო, რომელიც დაეხმარება მასწავლებლებს, ისე დაგეგმონ სასწავლო პროცესი, რომ მოსწავლეებმა უკეთ ისწავლონ, შეიძინონ ის ცოდნა და უნარ-ჩვევები, რომლებიც ეროვნული სასწავლო გეგმით არის განსაზღვრული.

იხილეთ აგრეთვე

×