+
დავით გიორგის ძე თაქთაქიშვილი
ენა: ქართული
რეიტინგი:
გადაღების თარიღი უცნობია-დავით თაქთაქიშვილი - აგრონომ-სელექციონერი

იხილეთ აგრეთვე

×