+
უჯარმიდან ალავერდამდე
ავტორი: საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო
მომწოდებელი: საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო
თემა: შემეცნებითი
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2013
რეიტინგი:
ივრისა და ალაზნის ნაყოფიერ ველებზე ადა-მიანი მრავალი ათასეული წლის წინ დასახლდა. დროთა განმავლობაში აქ არაერთი ქალაქი აღ-მოცენდა. ამას ხელი შეუწყო იმ მნიშვნელოვანი სავაჭრო გზის არსებობამ, კახეთ-ჰერეთს გარე სამყაროსთან, გომბორის უღელტეხილის გავ-ლით კი დანარჩენ საქართველოსთან რომ აკავშირებდა. გზის ეს მონაკვეთი ანტიკურ ხანაში ჩამოყალიბდა და ხანგრძლივი დროის განმავლობაში მოქმედებდა. ორენოვანი (ქართული და ინგლისური), უხვად ილუსტრირებული გზამკვლევი.

იხილეთ აგრეთვე

×