+
ავეჯის კონსტრუირების მეთოდოლოგიის სისტემატიზაცია და სრულყოფა
ავტორი: გიორგი ბერძენიშვილი;მარინა ტეფნაძე;
თემა: სასწავლო
პროფესიული
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2011
რეიტინგი:
წიგნში განხილულია რაციონალური კონსტრუიერების ძირითადი პრინციპები,დურგლის,ხუროს და მკვეთელის სამუშაოები,მერქნის თვისებები და გამოყენების სფეროები,მერქნის მტვრის ორგანიზმზე ზემოქმედება,ავეჯის და ხის ნაგებობების შეერთების სახეები,მათი გამოყენების სფეროები,ზომების გაანგარიშება,ფურნიტურის ნომენკლატურა და გამოყენების სფეროები.

იხილეთ აგრეთვე

×
© emis.ge   Email: info@emis.ge   Tel: 032 220 0 220
საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში