+
მსოფლიოს ქვეყნები
ავტორი: თამაზ მჭედლიძე
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: სასწავლო
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2005
რეიტინგი:
წიგნში წარმოდგენილია მსოფლიოს სახელმწიფოების სიმბოლიკა და საცნობარო მონაცემები: ფართობი, დედაქალაქი, მოსახლეობის რაოდენობა, ოფიციალური ენა, ვალუტა, საათის სარტყელი, ურბანიზაციის მაჩვენებელი. სულ აღწერილია მსოფლიოს 186 სახელმწიფო. ცალკე თავად გამოყოფილია საქართველოს სიმბოლიკა

იხილეთ აგრეთვე

×