+
ადამიანით ვაჭრობა - ტრეფიკინგი
ავტორი: მიხეილ ბაძაღუა;
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: სასწავლო
პროფესიული, უმაღლესი, მასწავლებლისთვის
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2011
რეიტინგი:
წიგნში განხილულია ადამიანით ვაჭრობის - ტრეფიკინგის კუთხით მსოფლიო კრიმინოლოგიური საზოგადოების მიერ გაკეთებული თანამედროვე მიდგომები, ასევე საქართველოს მაგალითზე ანალიზისა და აპრობაციის საფუძველზე წარმოდგენილია სპეციფიკური თავისებურებები და რეკომენდაციები. ნაშრომი წარმოადგენს ტრეფიკინგთან დაკავშირებით ქართულ ენაზე არსებული ინფორმაციის ერთ-ერთ ყველაზე სრულყოფილ წყაროს. ნაშრომი განკუთვნილია სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციებისათვის, ადამიანის უფლება დამცველთათვის, ექსპერტთათვის, იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტებისა და პროფესორ-მასწავლებელთათვის, კრიმინოლოგიით დაინტერესებულ პირთათვის და ასევე ფართო საზოგადოებისათვის.

იხილეთ აგრეთვე

×