+
თიკუნები
ავტორი: ვახტანგ ჭანკოტაძე; დარეჯან ჭანკოტაძე; აკაკი ბიძინაშვილი
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: შემეცნებითი
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2010
რეიტინგი:
საქართველოში, ალბათ, ყოველ მესამე-მეოთხე მამაკაცს აქვს მეტსახელი (თიკუნი). თიკუნების განსაკუთრებული სიმრავლე შეიმჩნევა ქართლსა და კახეთში, თუმცა არც სხვა კუთხეებშია მათი დეფიციტი. შეიძლება ითქვას, რომ თიკუნის ფენომენი ნაკლებადაა შესწავლილი და გამომზეურებული.

იხილეთ აგრეთვე

×